Wednesday, 11 December 2013

Thọ Tam Quy Ngũ Giới [Sách nói Audiobook]

Đức Phật đã dạy: “Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất”. Vậy xin thưa hỏi cùng quý Phật tử hiện giờ Phật giáo còn hay mất ? Sự còn hay mất của Phật giáo tùy thuộc vào mỗi chúng ta có sống và giữ gìn đúng những lời đức Phật dạy hay không?

Tiêu chuẩn để trở thành một người Phật tử rất đơn giản, chỉ cần quý Phật tử sống đúng và giữ gìn trọn vẹn 5 đức hạnh cơ bản thì quý Phật tử xứng đáng là con và là đệ tử của đức Phật.

Năm đức hạnh đó là:
  1.         Đức hiếu sinh.
  2.         Đức ly tham không trộm cắp, không lấy của không cho.
  3.         Đức chung thủy.
  4.         Đức thành thật.
  5.         Đức minh mẫn.

Đó là 5 tiêu chuẩn làm người.

Xin mời các bạn tải quyển sách nhỏ này về nghe tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire.
Mục lục