Thursday, 31 October 2013

ĐỨC CHUNG THỦY [Sách Nói AUDIOBOOK]


ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH tập 1

    Trong đời sống chỉ có vợ chồng là những người gần gũi nhau nhất, thường bên nhau chia sẻ những cay đắng ngọt bùi, khi đói khát cũng đồng cam cộng khổ chia nhau; lúc đau ốm thì đồng nuôi nhau. Cuộc đời này không có ai bằng vợ và chồng, vậy cớ sao lại nỡ lòng đánh vợ, chửi chồng, v.v...!? Người sống có đức chung thủy là người như thế nào ? Kính mời các bạn đón nghe hoặc đọc quyển sách “ Giáo Án Rèn Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình”

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại Mediafire hoặc tại GoogleDrive, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
MỤC LỤC
Wednesday, 30 October 2013

HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNH [Sách Nói AUDIOBOOK]


Dưới đây là những câu hỏi của các tu sinh tu viện Chơn Như được thầy Thích Thông Lạc trả lời về những oai nghi chánh hạnh của người tu sĩ, cư sĩ tu tập tại tu viện Chơn Như

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Nếu muốn đọc, các bạn có thể tải sách ebook về tại đây.


MỤC LỤC
 1. Trả lời thư Liễu Ngọc

         Phần I: Oai nghi chánh hạnh về ăn mặc y áo nguyên thủy


        Phần II: Cách xưng hô


       Phần III: Những pháp cần tu tập

 1. Trả lời sư Minh Hưng
 2. Trả lời thư Thiện Tâm
 3. Trả lời sư Chân Thành
 4. Trả lời thầy Minh Phước
 5. Trả lời thầy Phước Tồn - Xin thất ở xa để không bị chúng làm động
 6. Trả lời thầy Giác Thức – Bưng khay thực phẩm có phạm giới không ?
 7. Trả lời Thầy Gia Hạnh – Học giới luật
 8. Trả lời Thầy Thiện Tâm
 9. Trả lời Ngọc Bình
 10. Trả lời Thầy Gia Hạnh
 11. Trả lời thầy Thiện Tâm
 12. Trả lời thầy Minh Phước
 13. Trả lời thầy Phước Tồn
 14. Trả lời một tu sinh Chơn Như
 15. Trả lời Tuệ Hạnh
 16. Trả lời Minh Phước
 17. Trả lời Kim Quang
 18. Oai nghi trong ăn uống
 19. Nhiệm vụ điều hành Tăng đoàn
 20. Ý nghĩa phương pháp lạy


Tuesday, 29 October 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cho nên những ai muốn sống đúng đức hạnh làm người, dù có tôn giáo hay không tôn giáo thì Văn Hoá Truyền Thống vẫn là những bài học đạo đức tốt cho họ. Văn Hóa Truyền Thống chính là những bài học đạo đức làm Người, làm Thánh của Phật giáo, nhưng nó là của chung của loài người, vì nó là đức hạnh nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, nó là những hành động đạo đức sống cao thượng, biết thương mình, thương người tuyệt vời mà mọi người cần phải trau dồi hằng ngày.

Để hiểu rõ về những đức hạnh cao quý của loài người, xin mời các bạn tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 2 trong 1 file nén “.rar”  tại GoogleDrive hoặc Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.


MỤC LỤC


CHƯƠNG I: Lợi ích của giới luật
CHƯƠNG II: Nhóm sơ thiện thứ 1
CHƯƠNG III: Nhóm sơ thiện thứ 2: Sáu giới đức hiếu sinh tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni.
CHƯƠNG IV: Nhóm sơ thiện thứ 3: Sáu giới đức ly tham tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.
CHƯƠNG V: Nhóm sơ thiện thứ 4: Bảy giới đức ngôn ngữ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.
CHƯƠNG VI: Nhóm sơ thiện thứ 5: Tám giới đức ngôn ngữ II tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.
CHƯƠNG VII: Nhóm sơ thiện thứ 6: Tám giới đức ngôn ngữ III tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.

HẾT