Tuesday, 29 October 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cho nên những ai muốn sống đúng đức hạnh làm người, dù có tôn giáo hay không tôn giáo thì Văn Hoá Truyền Thống vẫn là những bài học đạo đức tốt cho họ. Văn Hóa Truyền Thống chính là những bài học đạo đức làm Người, làm Thánh của Phật giáo, nhưng nó là của chung của loài người, vì nó là đức hạnh nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, nó là những hành động đạo đức sống cao thượng, biết thương mình, thương người tuyệt vời mà mọi người cần phải trau dồi hằng ngày.

Để hiểu rõ về những đức hạnh cao quý của loài người, xin mời các bạn tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 2 trong 1 file nén “.rar”  tại GoogleDrive hoặc Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.


MỤC LỤC


CHƯƠNG I: Lợi ích của giới luật
CHƯƠNG II: Nhóm sơ thiện thứ 1
CHƯƠNG III: Nhóm sơ thiện thứ 2: Sáu giới đức hiếu sinh tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni.
CHƯƠNG IV: Nhóm sơ thiện thứ 3: Sáu giới đức ly tham tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.
CHƯƠNG V: Nhóm sơ thiện thứ 4: Bảy giới đức ngôn ngữ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.
CHƯƠNG VI: Nhóm sơ thiện thứ 5: Tám giới đức ngôn ngữ II tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.
CHƯƠNG VII: Nhóm sơ thiện thứ 6: Tám giới đức ngôn ngữ III tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni.

HẾT