Wednesday, 30 October 2013

HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNH [Sách Nói AUDIOBOOK]


Dưới đây là những câu hỏi của các tu sinh tu viện Chơn Như được thầy Thích Thông Lạc trả lời về những oai nghi chánh hạnh của người tu sĩ, cư sĩ tu tập tại tu viện Chơn Như

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Nếu muốn đọc, các bạn có thể tải sách ebook về tại đây.


MỤC LỤC
 1. Trả lời thư Liễu Ngọc

         Phần I: Oai nghi chánh hạnh về ăn mặc y áo nguyên thủy


        Phần II: Cách xưng hô


       Phần III: Những pháp cần tu tập

 1. Trả lời sư Minh Hưng
 2. Trả lời thư Thiện Tâm
 3. Trả lời sư Chân Thành
 4. Trả lời thầy Minh Phước
 5. Trả lời thầy Phước Tồn - Xin thất ở xa để không bị chúng làm động
 6. Trả lời thầy Giác Thức – Bưng khay thực phẩm có phạm giới không ?
 7. Trả lời Thầy Gia Hạnh – Học giới luật
 8. Trả lời Thầy Thiện Tâm
 9. Trả lời Ngọc Bình
 10. Trả lời Thầy Gia Hạnh
 11. Trả lời thầy Thiện Tâm
 12. Trả lời thầy Minh Phước
 13. Trả lời thầy Phước Tồn
 14. Trả lời một tu sinh Chơn Như
 15. Trả lời Tuệ Hạnh
 16. Trả lời Minh Phước
 17. Trả lời Kim Quang
 18. Oai nghi trong ăn uống
 19. Nhiệm vụ điều hành Tăng đoàn
 20. Ý nghĩa phương pháp lạy