Thursday, 31 October 2013

ĐỨC CHUNG THỦY [Sách Nói AUDIOBOOK]


ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH tập 1

    Trong đời sống chỉ có vợ chồng là những người gần gũi nhau nhất, thường bên nhau chia sẻ những cay đắng ngọt bùi, khi đói khát cũng đồng cam cộng khổ chia nhau; lúc đau ốm thì đồng nuôi nhau. Cuộc đời này không có ai bằng vợ và chồng, vậy cớ sao lại nỡ lòng đánh vợ, chửi chồng, v.v...!? Người sống có đức chung thủy là người như thế nào ? Kính mời các bạn đón nghe hoặc đọc quyển sách “ Giáo Án Rèn Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình”

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio trong 1 file nén “.rar” tại Mediafire hoặc tại GoogleDrive, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
MỤC LỤC