Sunday, 27 October 2013

THIỀN CĂN BẢN 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Nói đến thiền của đạo Phật ai cũng tưởng rằng thiền là ngồi thiền, ngồi chú tâm vào một đề mục hoặc đối tượng nào đó, ngồi nhìn tâm yên lặng bất động, ngồi nhìn sự khinh an của thân tâm, ngồi không niệm thiện niệm ác... Tất cả những loại thiền đó không phải của đức Phật Thích Ca dạy. Loại thiền mà chính đức Phật Thích Ca tu tập và chứng đạo được gọi là THIỀN XẢ TÂM.

Các bạn cứ nghĩ xem tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi mà ngồi thiền suốt hàng giờ liền, ngồi chú tâm vào một đề mục hoặc đối tượng nào đó, ngồi nhìn tâm bất động yên lặng, ngồi không niệm thiện niệm ác thì có ích lợi gì. Cái quan trọng ở chổ thiền của đức Phật Thích Ca là ở chổ xả tâm. Xả tâm sạch thì tâm sẽ tự nhiên thanh tịnh. Xả tâm ở giai đoạn một chính là LY DỤC LY BẤT THIỆN PHÁP. Chính trong quyển sách này thầy Thích Thông Lạc sẽ giải thích rõ cho chúng ta thấy như thế nào là ly dục, ly bất thiện pháp. Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar” tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire, rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.


MỤC LỤC 


4.1- Ly dục