Tuesday, 29 October 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]Văn Hóa Truyền Thống Thánh Hạnh tập 1 là một bộ sách giới thiệu về đức hạnh của một người ấu thơ xuất gia, cũng như một người đã lớn tuổi mới bước chân vào đường tu học theo Phật Giáo.

Việc đầu tiên là bắt buộc (Giới cấm) họ phải học hỏi, tu tập, rèn luyện để sống và thực hiện cho bằng được những đức hạnh làm Thánh Sa Di này. Nếu họ không bằng lòng sống đúng với những đức hạnh Thánh này thì không chấp nhận họ trở thành đệ tử xuất gia của Phật. Để hiểu rõ về những đức hạnh làm thánh Sa Di này. Những đức hạnh thánh Sa Di này cũng là tiêu chuẩn để xác định một vị thầy cô xuất gia có phải là đệ tử chân chính của Phật Giáo hay không.

Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 1 trong 1 file nén “.rar”  tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
 
MỤC LỤC

PHẦN I
PHẦN II
25 Giới hành Thánh Sa Di