Tuesday, 29 October 2013

GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI TẬP 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Giới đức làm người là những hành động sống hằng ngày của con người cần phải biết. Chúng làm cho giá trị của con người thêm hoàn thiện hơn và không bị mọi người khinh thường.

Đây là bộ sách 2 tập do thầy Thích Thông Lạc viết, được thầy Thích Chân Giác đọc lại và ghi âm thành audio để các bạn có thể dễ dàng chép ra đĩa CD nghe hoặc phân phát. Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio tập 2 trong 1 file nén “.rar”  tại GoogleDrive hoặc tại Mediafire, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download.
 

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: Ăn mc phi tchnh


CHƯƠNG 2: Đi vào làng phi nghiêm trang.


CHƯƠNG 3: Ngi, đứng phi đúng cách


CHƯƠNG 4: Ăn ung phi trang nghiêm tchnh


CHƯƠNG 5: Đại tiu tin phi đúng cách.


CHƯƠNG 6: Thuyết pháp đúng đối tượng.