Tuesday, 5 November 2013

ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI TẬP 2 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Ánh sáng mặt trời soi rọi đến đâu, thì bóng đêm tăm tối sẽ tan biến mất đến đó, nó mang lại một sức sống mảnh liệt trên trái đất này. Đạo đức Nhân bản - Nhân quả làm người cũng vậy, khi nó đi đến đâu thì sự khổ đau sẽ tan biến mất đi đến đó, nhường lại cho muôn loài vạn vật một sự sống bình an và hạnh phúc.

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar”  Google drive hoặc Mediafire, rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.


MỤC LỤC

Chương I: Đạo đức không làm khổ mình


Chương II: Chân lý sống của loài người không phải là tôn giáo và triết học

  1. I/ chân lý thứ nhất
  2. II/ chân lý thứ hai
  3. III/ chân lý thứ ba
  4. IV/ chân lý thứ tư
  1. I/ chân lý thứ nhất: “khổ”
  2. II/ chân lý thứ hai: “nguyên nhân sinh ra khổ”
  3. III/ chân lý thứ ba: “tám phương cách”
  4. IV/ chân lý thứ tư: “một trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự của tâm”

Chương III: Xây dựng đạo đức trong cuộc sống của con người


Chương IV: Hút thuốc lá là một hành động làm hại mình


Chương V: Đức không tham lam


1/ cái khổ thứ nhất của người phụ nữ:

2/ cái khổ thứ hai của người phụ nữ:

3/ cái khổ thứ ba của người phụ nữ:

4/ cái khổ thứ tư của người phụ nữ:

5/ cái khổ thứ năm của người phụ nữ:

6/ cái khổ thứ sáu của người phụ nữ:

7/ cái khổ thứ bảy của người phụ nữ:

8/ cái khổ thứ tám của người phụ nữ:

9/ cái khổ thứ chín của người phụ nữ: