Monday, 4 November 2013

ĐỨC LY THAM TẬP 1 [Sách Nói AUDIOBOOK]


Bộ sách Giáo Án Rèn Nhân Cách Đức Ly Tham được thầy Thích Thông Lạc biên soạn với mục đích mong rằng tất cả mọi người trên hành tinh này đều được học tập và rèn luyện nhân cách, để xứng đáng làm người là một con người có đầy đủ tâm hồn cao thượng.

Quyển sách này dạy rõ về lòng tham của con người. Lòng tham thật là ghê gớm, thường mang đến cho loài người biết bao nhiêu tội ác va biết bao nhiêu sự khổ đau, không sao kể hết được. Tội ác của lòng tham nó không từ bất cứ một người nào. Vì lòng tham mà huynh đệ tương tàn, vì lòng tham mà con cái bất hiếu với cha mẹ, vì lòng tham mà giết người, con cái giết cha mẹ ông bà,...

Kính mời các bạn tải quyển sách nói audio với file nén “.rar” GoogleDrive hoặc Mediafire rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.


MỤC LỤC
   1. THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   2. ĐỨC HIẾU SINH BỐ THÍ THÂN HÀNH.
   3. ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   4. ĐỨC BỐ THÍ HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   5. ĐỨC LỄ ĐỘ BỐ THÍ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.
   6. ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH, LY THAM BỐ THÍ tuyệt vời.
   7. ĐỨC HOAN HỶ HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   8. ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH.
   9. ĐỨC BỐ THÍ HIẾU SINH Ý HÀNH.
   10. ĐỨC HOAN HỶ HIẾU SINH Ý HÀNH.
   1. THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   2. BẢN ÁN THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   3. ĐỨC LY THAM TÀM QUÝ Ý HÀNH, THÂN HÀNH.
   4. ĐỨC LY THAM HOÁN CẢI THÂN HÀNH.
   5. ĐỨC HIẾU SINH THI ÂN BẤT CẦU BÁO THÂN HÀNH.
   6. ĐỨC KÍNH TRỌNG HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   7. ĐỨC CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ LY THAM.
   1. THIẾU ĐỨC CẢNH GIÁC HIẾU SINH Ý HÀNH.
   2. THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   3. ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   4. ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   5. ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   1. HẠNH VÔ THƯỜNG THEO QUI LUẬT NHÂN QUẢ.
   2. THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH TRÁCH NHIỆM BỔN PHẬN.
   3. VÔ ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN, KHẨU, Ý HÀNH.
   4. NGHỀ NGHIỆP THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   5. THIẾU ĐỨC LY THAM HIẾU SINH KHẨU HÀNH, Ý HÀNH.
   6. THIẾU ĐỨC LY THAM KHÔNG KIỀM CHẾ HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   7. MẤT NHÂN TÍNH THIẾU ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   8. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, NHÂN GIẾT NGƯỜI QUẢ TÙ TỘI TỬ HÌNH.
   1. ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.
   2. ĐỨC NGHIỆP VỤ HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   3. DẤU VẾT ĐI T.M TỘI PHẠM THUỘC VỀ ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ.
   4. ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   5. THIẾU ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.
   6. NGHIỆP BÁO NHÂN QUẢ THÂN HÀNH.
   7. THIẾU ĐỨC THÔNG MINH HIẾU SINH Ý HÀNH.
   8. ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   1. THIẾU ĐỨC HIẾU THẢO HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   2. THIẾU ĐỨC PHÂN MINH LY THAM THÂN HÀNH.
   3. VẬT CHẤT, TIỀN BẠC, CỦA CẢI, ĐẤT ĐAI LÀ ĐỐI TƯỢNG LÀM MẤT ĐỨC LY THAM.
   4. THIẾU ĐỨC HIẾU HẠNH HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   5. THIẾU ĐỨC HIẾU THẢO HIẾU SINH KHẨU HÀNH.
   6. ĐỨC KỶ NIỆM HIẾU SINH Ý HÀNH
   1. THIẾU ĐỨC HIẾU THẢO HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   2. CHỈ CÓ ĐỨC LY THAM LÀ TRÊN HẾT.
   3. THIẾU ĐỨC HIẾU THẢO LY THAM.
   4. ĐỨC HỐI HẬN HIẾU SINH Ý HÀNH.
   5. MỘT NIỀM AO ƯỚC HÒA GIẢI, ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.
   6. ĐỨC HÒA HỢP HIẾU SINH Ý HÀNH.
   1. THIẾU ĐỨC BÌNH TĨNH LY SÂN.
   2. THIẾU ĐỨC LY THAM Ý HÀNH.
   3. NHÂN QUẢ THIẾU ĐỨC BỐ THÍ HIẾU SINH.
   4. ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH BỐ THÍ THÂN HÀNH.
   5. MỘT HIỆN TƯỢNG NHÂN QUẢ CHẾT TRONG SỰ CÔ ĐƠN VẮNG VẺ.
   6. THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT LY THAM KHẨU HÀNH.
   1. THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT LY THAM KHẨU HÀNH.
   2. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO QUÁ KHỨ TRẢ VAY.
   3. Những kẻ thiếu đạo đức bao giờ cũng có những thành tích bất hảo gây rối trật tự trong xã hội.
   4. Sự gian xảo của Đức Thị để qua mắt cơ quan điều tra.
   5. Sự thật phải là sự thật, kẻ giết người phải lộ mặt, không thể che đậy dối gạt ai được nữa cả.
   6. ĐỨC SÒNG PHẲNG.
   1. BẢN CHẤT LƯU MANH HUNG DỮ THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH.
   2. SỰ TỨC GIẬN LÀM MÊ MỜ LÝ TRÍ, THIẾU ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.
   3. THIẾU ĐỨC HIẾU SINH VÀ ĐỨC LY THAM Ý HÀNH.
   4. THIẾU ĐỨC HIẾU SINH VÀ ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   5. THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH.
   6. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO do THIẾU ĐỨC HIẾU SINH ĐỨC LY THAM THÂN, KHẨU, Ý HÀNH, nên mang đến bản án tử hình.

   1. ĐỨC DANH DỰ HIẾU SINH TỔ QUỐC, giới thiệu một nhân tài việt nam ở Châu Âu.
   2. ĐỨC KHÔNG QUÊN NGUỒN GỐC TỔ QUỐC VIỆT NAM.
   3. ĐỨC KHÔNG QUÊN NƠI CHÔN NHAU CẮT RỐN.
   4. QUAN NIỆM ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH.
   5. NHÂN QUẢ TIÊU CHUẨN ĐẶC TÍNH CON NGƯỜI LÀ CON NGƯỜI.
   6. DUYÊN NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   1. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM HIẾU SINH.
   2. NGHIỆP LỰC NHÂN QUẢ THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   3. ĐỨC THÀNH THẬT LY THAM HIẾU SINH KHẨU HÀNH.
   4. ĐỨC TỰ GIÁC LY THAM HIẾU SINH KHẨU HÀNH.
   5. ĐỨC DANH DỰ LY THAM THÂN HÀNH.
   6. ĐỨC PHÁT LỒ SÁM HỐI LY THAM KHẨU HÀNH.
   1. ĐỨC TÁC Ý THÀNH THẬT LY THAM KHẨU HÀNH.
   2. ĐỨC TĨNH GIÁC LY THAM KHẨU HÀNH.
   3. ĐỨC NHƯ LÝ TÁC Ý LY THAM KHẨU HÀNH.
   4. ĐỨC NỘI LỰC NHƯ LÝ TÁC Ý LY THAM Ý HÀNH.
   5. ĐỨC TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC LY THAM THÂN HÀNH.
   6. ĐỨC XÚC ĐỘNG HIẾU SINH Ý HÀNH VÀ THÂN HÀNH.
   1. THIẾU ĐỨC LY THAM Ý HÀNH.
   2. THIẾU ĐỨC HIẾU SINH PHI NHÂN TÍNH SÁT NHÂN THÂN HÀNH.
   3. THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH GIẾT NGƯỜI CƯỚP CỦA.
   4. THIẾU ĐỨC LY THAM XỬ DỤNG TIỀN CỦA PHI PHÁP THÂN HÀNH.
   5. THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT PHI TANG ÁN MẠNG THÂN HÀNH.
   6. THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO THÂN HÀNH, ÁC LAI ÁC BÁO.
   7. THIẾU ĐỨC LY THAM NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.
   8. ĐỨC CẢNH GIÁC LÒNG THAM LAM.
   1. THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   2. ĐỨC CẨN TRỌNG Ý HÀNH.
   3. ĐỨC THƯƠNG YÊU THA THỨ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.
   4. ĐỨC HIẾU SINH CAO THƯỢNG KHẨU HÀNH, THÂN HÀNH TUYỆT VỜI.
   5. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH ĐA HƯỚNG LY THAM THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH.
   6. NHỮNG NHÀ GIÁO CÓ HỌC THỨC MÀ THIẾU ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH, THÂN HÀNH, ĐƯA HỌC TR. BÉ NHỎ CỦA M.NH VÀO THẢM KỊCH ĐAU LÒNG.
   7. TÂM CON NGƯỜI LÀ ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH.
   1. THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.
   2. ĐỨC DŨNG CẢM HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   3. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO THIẾU ĐỨC MINH MẪN HIẾU SINH THÂN HÀNH.
   4. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO HIỆN TIỀN THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Những đề thi mẫu