Friday, 1 August 2014

CHỚ CÓ TIN

Trong trang blog này có nhiều bài không ghi rõ nguồn gốc, đó là những bài do tự tác giả blog viết ra theo cái hiểu của mình. Vì tác giả blog là người đang nghiên cứu học Phật, nên chắc chắn không tránh khỏi sai lầm. Kính mong quý đạo hữu góp ý xây dựng thêm.

Chỉ cần quý đọc giả khi nghiên cứu kinh tạng, kinh điển, sách kinh,... hãy nhớ lời Phật dạy:

“Này các Kàlàmà!

1- Chớ có tin vì nghe truyền thuyết,
2- Chớ có tin vì nghe truyền thống,
3- Chớ có tin vì nghe người ta đồn,
4- Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng,
5- Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình,
6- Chớ có tin vì đúng theo một lập trường,
7- Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện,
8- Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình,
9- Chớ có tin vì nơi phát xuất có uy quyền,
10- Chớ có tin vì bậc Sa Môn là Ðạo Sư của mình, v.v…

Nhưng này các Kàlàmà! Khi nào, tự mình biết rõ như sau: Các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này, Kàlàmà hãy từ bỏ chúng, không nên tin theo”.


Những lời dạy trên đây của đức Phật, là những lời nhắc nhở và cảnh cáo đệ tử của mình, đừng quá vội tin mà bị lừa đảo những pháp môn ngoại đạo giả mạo của Phật giáo.

Rút ra từ những lời dạy này, khi bước chân vào tôn giáo nào thì chúng ta cần phải dè dặt cẩn thận nhiều hơn, không nên tin mù quáng mà phải chọn đúng chánh pháp dạy đạo đức làm Người, làm Thánh. Vì chính đạo đức làm Người, làm Thánh là sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả những loài chúng sanh.

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.1, TG.2011, tr.51-52)