Saturday, 24 January 2015

SÁCH NÓI AUDIOBOOK CỦA THẦY THÍCH THÔNG LẠC

Đạo Phật là một tôn giáo chú trọng đến nhân cách đạo đức sống của một con người, ngoài con đường này không còn con đường nào khác đưa đến hạnh phúc và sự giải thoát. Ai muốn hạnh phúc và giải thoát thì chỉ có một con đường này mà thôi. Do vậy đạo đức nhân cách rất quan trọng. 

Ai hiểu rõ và sống được đầy đủ những đức hạnh đạo đức là người đó sẽ hạnh phúc và giải thoát, không cần phải ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật hay niệm thần chú gì cả. Cứ sống tự nhiên bình thường đầy đủ oai nghi tế hạnh của một người có đạo đức thì người đó đang giải thoát. Hạnh phúc và sự giải thoát này rất chân thật, thực tế không mơ hồ, ai ai cũng làm được và cảm nhận được hạnh phúc và sự giải thoát trước mắt, không cần phải chờ đợi, không tốn sức, không phải chờ đến kiếp sau, chỉ ngay trong hiện tại này.

Rất tiếc, đôi khi những gì đơn giản thì con người không coi trọng và thường bỏ qua. Ai cũng tưởng rằng đạo Phật rất cao siêu, mầu nhiệm, phải làm cái này, cái nọ, phải tu như thế này, thế nọ mới có thể giải thoát, phải có thần thông, nhập thiền, tam minh, phải tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, luyện thần chú,.... Thật tiếc thay cho những ai có những ý nghĩ như vậy. Tại sao chúng ta không suy nghĩ đơn giản, tại sao chúng ta lại phức tạp hóa mọi vấn đề, trừu tượng hóa, tưởng tượng nhiều quá vậy!???

Tôi cũng đã từng tưởng tượng, đã từng phức tạp hóa sự giải thoát của đạo Phật là phải ngồi thiền, tụng kinh, phải lạy Phật, phải luyện thần chú, phải nhập thiền định, phải có tam minh, lục thông, phải có những trạng thái an lạc, v.v... 

Cũng may trong cuộc đời này, tôi đã có cơ duyên gặp được thầy Thích Thông Lạc, được đọc sách của thầy và tu tập. Thì ra sự giải thoát quá đơn giản, sự giải thoát nằm ở đức hạnh đạo đức giới luật. Người sống đúng đạo đức giới luật thì họ chả cần làm gì cả, chỉ sống bình thường như mọi người nhưng tâm họ biết rõ họ đã giải thoát rồi.

Những bộ sách về rèn nhân cách đạo đức đức hạnh được thầy Thích Thông Lạc soạn lại qua kinh nghiệm tu tập là bộ sách Giáo án rèn nhân cách 5 tập, Thọ tam quy ngũ giới, Sống mười điều lành, Lòng yêu thương, Văn hóa Phật giáo truyền thông 2 tập, ... Những bộ sách này được đọc lại thành sách nói audiobook với những giọng đọc chuyên nghiệp (Thầy Chơn Giác, Tú Trinh, Khánh Hoàng, Lê Nga, Thanh Thuyết, Quốc Tuấn, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Huy Hồ...). Tôi đã copy lại từ trang tuvienchonnhu.net rồi chia nhỏ ra thêm theo từng đề tài, bài học, câu hỏi, câu trả lời trong phần mục lục của sách để quý vị có thể dễ dàng nghe và theo dõi. Xin mời các bạn vào Google DriveMediafire để tải về nghe.


1-Giáo án rèn nhân cách (Đức hiếu sinh 3 tập, đức ly tham, đức gia đình)
2- Sống mười điều lành
3- Thọ tam quy ngủ giới
4- Lòng yêu thương 2 tập
5-Tạo duyên giáo hóa chúng sinh
6- Văn hóa Phật Giáo truyền thống 2 tập.
7- Đạo đức làm người.
8- Giới đức làm người
9- 12 Cửa vào đạo
10- 37 phẩm trợ đạo
11- Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào
12- Sống một mình như con tê ngưu
13- Phật giáo có đường lối riêng
14- Thiền căn bản 1
15- Hỏi đáp oai nghi chánh hạnh
16- Những lời gốc Phật dạy 4 tập
17- Đường về xứ Phật 10 tập
18- Nhân quả
19-  Những chặng đường tu học của người cư sĩ
20- Người Phật tử cần biết 2 tập
21- Những bức tâm thư 3 tập