Saturday, 30 March 2013

Bài 3: AI THA THỨ CHO AI.

Có một người muốn lăng nhục Phật để xem Phật có phản ứng gì không và thế là anh liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt Phật.

Phật lau mặt rồi hỏi anh ta: “Anh còn có điều gì muốn nói nữa không? Dường như anh đã nói rồi phải không?

Người này bị làm cho lú lẫn bởi vì anh ta không ngờ lại có câu trả lời như vậy. Anh ta không nói gì rồi bỏ đi. Tối đến anh ta bị mất ngủ, dần dần anh ta cảm thấy việc mình làm là hoàn toàn sai trái và cảm thấy tội lỗi. Sáng hôm sau anh ta đến, quỳ dưới chân Phật và nói: “Xin hãy tha lỗi cho con”.

Phật cười: “Bây giờ ai tha lỗi cho anh? Người bị anh nhổ bọt không ở đây mà người nhổ bọt cũng không ở đây. Hai người đều là pháp vô thường, quá khứ đã mất rồi, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, nhưng hiện tại anh có lỗi gì với Phật mà xin sám hối. Hãy quên chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả. Hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc. Phật và anh là con người mới hoàn toàn”.

BÀI LÀM

1- Phân đoạn bài này, lập thành câu hỏi (10 điểm)
2- Đáp án (10 điểm)
3- Giải trình án (10 điểm)

Phân đoạn: bài này chia làm 6 đoạn

1. Có một người muốn lăng nhục Phật để xem Phật có phản ứng gì không và thế là anh liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt Phật.
2. Phật lau mặt rồi hỏi anh ta: “Anh còn có điều gì muốn nói nữa không? Dường như anh đã nói rồi phải không?
3. Người này bị làm cho lú lẫn bởi vì anh ta không ngờ lại có câu trả lời như vậy. Anh ta không nói gì rồi bỏ đi.
4. Tối đến anh ta bị mất ngủ, dần dần anh ta cảm thấy việc mình làm là hoàn toàn sai trái và cảm thấy tội lỗi.
5. Sáng hôm sau anh ta đến, quỳ dưới chân Phật và nói: “Xin hãy tha lỗi cho con”.
6. Phật cười: “Bây giờ ai tha lỗi cho anh? Người bị anh nhổ bọt không ở đây mà người nhổ bọt cũng không ở đây. Hai người đều là pháp vô thường, quá khứ đã mất rồi, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, nhưng hiện tại anh có lỗi gì với Phật mà xin sám hối. Hãy quên chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả. Hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc. Phật và anh là con người mới hoàn toàn”.

Đáp án:

1. TÍNH TÌM HIỂU DO NHÂN QUẢ ĐỜI TRƯỚC NÊN THIẾU ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, THÂN HÀNH.
2. ĐỨC BÌNH TĨNH NHẪN NHỤC HIẾU SINH THÂN HÀNH KHẨU HÀNH.
3. ĐỨC XẤU HỔ HIẾU SINH Ý HÀNH.
4. ĐỨC HỐI HẬN HIẾU SINH Ý HÀNH
5. ĐỨC SÁM HỐI HIẾU SINH THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH.
6. ĐỨC TRI KIẾN CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG BUÔNG XẢ KHẨU HÀNH.

Giải trình:
1. Do nhân quả đời quá khứ thiếu đức hiếu sinh ý hành, thân hành nên có một người muốn tìm hiểu Phật, vì thế anh nhổ lên mặt Phật một bãi nước bọt.
2. Vì thấu suốt lý nhân quả nên đức Phật bình tĩnh thản nhiên lau mặt và ôn tồn hỏi: “Anh còn có điều gì muốn nói nữa không?”. Đúng là đức Phật bình tĩnh nhẫn nhục thương yêu tuyệt vời.
3. Để tìm hiểu sự tu hành của Phật, anh dùng một hành động độc cực ác, đó là nhổ lên mặt Phật một bãi nước bọt, nhưng anh không ngờ sức bình tĩnh nhẫn nhục và lòng yêu thương của Phật tuyệt vời, do đó anh xấu hổ bỏ ra đi.
4. Hành động lăng nhục Phật, anh rất hối hận suốt đêm không ngủ và cảm thấy việc làm của mình quá sai trái và tội lỗi.
5. Bất cứ làm một điều gì mà biết mình làm sai trái thì nên đến sám hối người khác để tâm mình được nhẹ nhàng thư thái. Ở đây cũng vậy anh rất hối hận với việc làm thô lỗ kém văn hóa nên đến xin Phật tha lỗi.
6. Đức tri kiến giải thoát thông suốt các pháp vô thường, nên khi thấy anh đến xin lỗi đức Phật cười và khuyên: “Anh hãy quên chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả. Hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc. Phật và anh là con người mới hoàn toàn”.(Mời các bạn đọc tiếp nhiều bài đạo đức rèn nhân cách khác trong sách - Đức Hiếu Sinh tập 1)