Saturday, 30 March 2013

Bài 30: TỔNG THỐNG MỸ REAGAN

Đêm trước ngày 4- 7- 1922, ngày nước Mỹ kỷ niệm quốc khánh, có một cậu bé 11 tuổi đã làm ra được loại pháo hoa vốn bị cấm sử dụng, trong đó có cả một loại pháo có uy lực rất lớn gọi là “ngư lôi”. Vào một buổi chiều, cậu ta tới gần một cây cầu và đặt một quả ngư lôi vào tường cầu. Một tiếng nổ rất lớn phát ra khiến cậu bé hồn bay phách lạc. Cảnh sát lập tức đến bắt cậu về đồn.

Mặc dù cảnh sát trưởng biết cậu và bố cậu nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành lệnh cấm đốt pháo bằng cách phạt cậu 14,5 đô la Mỹ. Người bố bắt cậu đi làm thêm để bù vào tiền nộp phạt. Sau này cậu bé đó trở thành tổng thống Mỹ - Reagan. Trông cuốn hồi ký, ông viết: “Tôi đã phải làm rất nhiều việc mới trả đủ số tiền nộp phạt mà tôi nợ bố”. Rõ ràng việc này đã khiến ông hiểu thế nào là trách nhiệm; là mình phải chịu trách nhiệm với hành động do mình gây ra.

Trẻ em lớn lên trong sự thể nghiệm, thể nghiệm càng nhiều, cảm nhận càng sâu sắc. Phan Hà Sơn (Biên soạn) “Giáo dục nhân cách trẻ em tập 1”

1 – Đại ý bài này nói về đức chịu trách nhiệm trước pháp luật
2 – Bài này có năm đoạn
3 – Bài này có năm đức.

1- Đêm trước ngày 4- 7- 1922, ngày nước Mỹ kỷ niệm quốc khánh, có một cậu bé 11 tuổi đã làm ra được loại pháo hoa vốn bị cấm sử dụng, trong đó có cả một loại pháo có uy lực rất lớn gọi là “ngư lôi”. Câu này dạy đạo đức gì?
Đáp án: THIẾU ĐỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC.
vvv

2- Vào một buổi chiều, cậu ta tới gần một cây cầu và đặt một quả ngư lôi vào tường cầu. Một tiếng nổ rất lớn phát ra khiến cậu bé hồn bay phách lạc. Cảnh sát lập tức đến bắt cậu về đồn. Câu này dạy đạo đức gì?
Đáp án: THIẾU ĐỨC TUÂN HÀNH PHÁP LUẬT
vvv

3- Mặc dù cảnh sát trưởng biết cậu và bố cậu nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành lệnh cấm đốt pháo bằng cách phạt cậu 14,5 đô la Mỹ. Câu này dạy đạo đức gì?
Đáp án: PHÁP LUẬT KHÔNG TƯ VỊ NGƯỜI THÂN.
vvv

4- Người bố bắt cậu đi làm thêm để bù vào tiền nộp phạt. Sau này cậu bé đó trở thành tổng thống Mỹ - Reagan. Trông cuốn hồi ký, ông viết: “Tôi đã phải làm rất nhiều việc mới trả đủ số tiền nộp phạt mà tôi nợ bố”. Câu này dạy đạo đức gì?
Đáp án: ĐỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT
vvv

5- Rõ ràng việc này đã khiến ông hiểu thế nào là trách nhiệm; là mình phải chịu trách nhiệm với hành động do mình gây ra.
Trẻ em lớn lên trong sự thể nghiệm, thể nghiệm càng nhiều, cảm nhận càng sâu sắc. Câu này dạy đạo đức gì?
Đáp án: ĐỨC CHẤP NHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM(Mời các bạn đọc tiếp nhiều bài đạo đức rèn nhân cách khác trong sách - Đức Hiếu Sinh tập 1)