Wednesday, 3 April 2013

ĐỨC CẦN THẬN AN TÒAN GIAO THÔNG

  1. Nắm rõ luật lệ giao thông.
  2. Lái xe cẩn thận, tránh gây tai nạn hoặc để bị tai nạn.
  3. Tránh lái xe lạng lách; chạy đua xe, vượt ẩu,...
  4. Không uốn rượu khi lái xe. Không lái xe liên tục nhiều giờ mà nên ngừng lại nghĩ ngơi.
  5. Luôn sẵn sàng nhường đường cho người khác chạy trước; nhường người đi bộ.
  6. Luôn giữ khoảng cách các xe an toàn với nhau.
  7. Khi sang trái phải thì nhớ báo đèn và quay đầu nhìn.
  8. Tới các ngã giao nhau thì giảm tốc độ hoặc dừng hẳn.
  9. ...
Thiếu cẩn thận sẽ dẫn đến làm khổ mình, khổ người, làm cho người thân lo lắng, tốn tiền, tốn thời gian đôi bên.

Trước khi lái xe nân thầm nhắc trong đầu: "Đi chậm cũng tới, tôi nguyện nhường đường cho tất cả mọi người"