Wednesday, 3 April 2013

ĐỨC THỰC TẾ

Sống thực tế là một hành động sống sáng suốt và minh mẫn. Những người sống thực tế, họ không dễ dàng bị các tác nhân bên ngoài lôi kéo tin vào những tư tưởng:
 1.     Huyền bí, mê tín dị đoan, thế giới siêu hình, những lý luận siêu hình,
 2.     Phong tục tập quán củ xưa thiếu văn minh lạc hậu.
 3.     Từ những lời đồn, lời nói một chiều, vào những truyền thuyết, truyền thống, vào những lời đúng theo một lập trường...
 4.     Từ sách báo, phim ảnh, ca kịch, kinh tạng...
 5.     Từ những lời thuyết giảng của các giảng sư, đạo sự, mục sư, các vị đứng đầu tôn giáo trong và ngoài nước, xưa và nay, kể cả vị đạo sư của mình.
 6.     Từ những người nổi tiếng, những nhà triết học xưa nay,...
 7.     Từ những định kiến của chính mình, mà luôn đặt mình vào vị trí khách quan khoa học.
 8.     Từ những nơi có uy quyền, quyền lực.
 9. V.v...


 •     Họ không để cho tâm tham dẫn dắt mơ tưởng đến những thành công, thành tựu trong tương lai.
 •     Họ không mơ tưởng đến thay đổi thế giới khi chưa thay đổi được chính mình, gia đình và xã hội.
 •     Ho không tin vào số mệnh, định mệnh, thần thánh khi bản thân có thể làm chủ được cuộc đời của chính mình bằng sự trau dồi tri thức và đạo đức.

Tóm lại, người biết sống thực tế là người biết quán xét tự mình biết rõ: "Các điều này là bất thiện,  là có tội lỗi,  bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các điều này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, do vậy hmạnh dạn từ bỏ chúng”.