Wednesday, 3 April 2013

ĐỨC CUNG KÍNH


Là những cử chỉ tôn trọng người.

1. Chấp tay cuối chào người khi gặp dù bất kỳ ở đâu, không phân biệt người tu sĩ, cư sĩ, người dân ra vào tu viện, trẻ em, người già, đàn bà, phụ nữ, người khác tôn giáo, người nước ngoài.
2. Quỳ lạy Phật, Thầy, cha, mẹ.
3. Là học sinh trong lớp học khi phát biểu thì đứng dậy.
4. Khi đưa vật gì cho ai hoặc nhận thì dùng hai tay.
5. Đối với người nước ngoài thì chào họ bằng lễ của nước họ như ôm, bắt tay, nhún người, v.v…
6. Khi ngồi:

 • Ngay ngắn thẳng lưng.
 • Tay để trên đùi, không chống nạnh, không chống cằm, không móc lỗ mũi, không quẹt mũi, không gãy.
 • Không nhìn ngó hai bên, chỉ nhìn người nói, không nhìn những nơi gọi dục trên thân người khác
 • Không nhìn liếc xéo liếc ngang, trợn tròn mắt hăm dọa người khác.
 • Không nhìn chăm chăm vào người khác như muốn nuốt sống họ.
 • Không đứng dậy đi nơi khác khi người đang nói. Nếu có việc cần thiết thì nói tiếng “xin lỗi” hoặc xá chào.
 • Không nói la lớn tiếng và cũng không nhỏ quá.
 • V.v...
7. Khi đứng thì:

 • Không khoanh tay, chống nạnh hay hai tay để phía sau lưng.
 • Không chân trước chân sau hay chân thấp chân cao.
 • Đứng thẳng đều trên hai chân.
 • Hai tay buông thỏng xuống.
 • Nhìn người nói không nhìn chổ khác.
 • V.v..
8. Ăn mặc khi gặp người.

 • Quần áo ngay ngắn, kín cổ, không xăng tay áo hay hở tay bày da hở thịt.
 • Quần dài che đến mắt cá.
 • V.v...
9. Tiếng động.

 • Đặt vật lên bàn, mặt phẳng thì nên nhẹ nhàng. 
 • Không quăng vật làm ra tiếng động lớn.
 • Đóng mở cửa nhẹ nhàng.
 • Không đá chân, đấm tay lên tường, vào cửa.
 • Bước đi nhẹ nhàng khoang thai, không bước mạnh, dậm chân.
 • V.v...

Mời các bạn đọc tiếp bài "Đức tôn trọng"