Wednesday, 3 April 2013

ĐỨC THA THỨ
 Đức tha thứ xuất phát từ lòng thương yêu sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác.

Khoan dung độ lượng không nhắc đến lỗi lầm của người khác trước mặt cũng như sau lưng.

Ai cũng có lỗi lầm, khi chúng ta tha thứ cho họ là đã tạo điều kiện cho người khác ăn năn hối cải và sửa sai. Ngược lại nếu chúng ta không tha thứ, thường nhắc lại những lỗi lầm của người khác thì chúng ta lại làm cho người khác tự ái, họ sẽ tìm cách trả thù, tìm cách bưng bít, che dấu lỗi lầm và tìm cách hại chúng ta.

Người sống với đức tha thứ luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả người xung quanh như người thân của mình, chỉ có tìm cách giúp đỡ họ, sống vì người khác, luôn muốn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người, luôn quan tâm giúp đỡ tháo gỡ những trở ngại, khó khăn, tai nạn của mọi người xung quanh. Hạnh phúc của mọi người xung quanh chính là niềm vui và hạnh phúc của người biết sống thương yêu và tha thứ.

Dù ai có hại mình đến đâu, có giết hại mình, có mưu hại điều gì, có lường gạt dối trá, có ly gián mình với ai, có đánh đập mình, có nói xấu mình đến đâu, có chiếm đoạt tài sản của cải địa vị của mình bao nhiêu, người sống với đức tha thứ luôn tha lỗi bỏ qua mọi lỗi lầm của mọi người.

Chính khi chúng ta sống với đức tha thứ là chúng ta đã mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, giúp cho những người hại mình bỏ xuống gánh nặng hối hận thời gian đã qua, giúp cho họ không còn ám ảnh những gì họ đã làm, giúp họ cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện.

Người sống biết thương yêu và tha thứ luôn nhường nhịn không tranh giành bất kỳ điều gì với ai, ngược lại luôn tìm cách thỏa mãn mọi nhu cầu, mong muốn, ước nguyện hay mục đích của người khác. Bởi vì họ hiểu rằng ở đâu có tranh giành là ở đó sẽ sanh ra thù hận. Hơn nữa họ luôn sống tùy thuận vào mọi lời nói ý kiến, yêu cầu và việc làm của người khác để người khác luôn vui vẻ, hài lòng và yêu tâm, không để cho bất kỳ ai lo lắng, buồn phiền hay khổ đau vì bất kỳ điều gì. Nói chung là sống vì mọi người, không sống cho mình.

Người sống biết thương yêu và tha thứ không có kẻ thù, tất cả mọi người đối với họ đều bình đẳng, họ luôn thương yêu cung kính và tôn trọng tất cả mọi người. Họ rất dễ gần gủi, thoải mái vô tư, luôn tin tưởng không nghi ngờ ai, ai cũng là người tốt, người thiện. Chính vì vậy mà họ không bao giờ sợ ai, sợ chết, sợ bị giết hay sợ bị hãm hại. Dù cho chuyện gì xảy ra họ luôn sẵn sàng tha thứ tất cả. Đó chính là đức tha thứ cao thượng tuyệt vời mà con người chúng ta nên trau dồi và giữ gìn.

Do vậy hằng ngày chúng ta hãy tự hỏi chính bản thân: 
  • Ngày hôm nay chúng ta có sống thương yêu và tha thứ không?
  • Chúng ta có bỏ qua cơ hội sống thương yêu và tha thứ không? 

Nếu có thì hãy tự hứa ngày mai chúng ta sẽ không phạm phải lỗi lầm đó nữa, không bỏ qua cơ hội sống thương yêu và tha thứ nữa.
Nếu không có thì chúng ta hãy tiếp tục sống thương yêu và tha thứ đến trọn đời và đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này.