Wednesday, 3 April 2013

ĐỨC DŨNG CẢM


 • Dũng cảm xông vào nguy hiểm cứu người, cứu các loài vật.
 • Dũng cảm chịu đòn dùm người khác.
 • Dũng cảm hy sinh cứu người, cứu các loài vật.
 • Dũng cảm tha thứ cho kẻ khác.
 • Dũng cảm nhận lỗi
 • Dũng cảm nhận lỗi cho bạn
 • Dũng cảm thành thật
 • Dũng cảm hy sinh cho tổ quốc, bạn bè, người thân, người khác và các loài vật.
 • Dũng cảm ăn năn hối lỗi.
 • Dũng cảm đương đầu với mọi nguy hiểm, mọi thất bại, không lùi bước, không bỏ cuộc.
 • Dũng cảm vượt qua khó khăn, nguy hiểm, trở ngại, thất bại.
 • V.v…